FANDOM


ARNHEM BSO 1811-131-132 BLOK O 1811-12 IM 63


No. 131, fol. 58v.

Op heden den zestienden november agttienhonderd en elf, des middags om een uure, compareerden voor mij, mr. Jacob Nicolaas van Eck, maire van Arnhem, departement van den Boven-IJssel, waarnemende de functiën van publiek ambtenaar van den burgerlijken stand, Gerrit Jan Masseling, oud vijftig jaren, dagloner, en Gerrit Jansen, oud dertig jaren, dagloner, beide wonende in de Ruiterstraat binnen deze stad, dewelke verklaarden dat Maria Egemans, weduwe van Andries Budel, op den veertiende november agttienhonderd en elf des avonds om tien uuren in de buurt van comparanten, ten huize van Johannes Waanders, als aldaar gewoond hebbende, in den ouderdom van vierennegentig jaren is overleden. Volgens deze verklaring heb ik den tegenswoordige acte opgemaakt, die na voorlezing door den eerste comparant (hebbende de tweede comparant verklaard niet te kunnen schrijven) benevens mij is getekend.

G. J. Masselink, J. N. van Eck


No. 132, fol. 59r.


Op heden den agttienden november agttienhonderd en elf, des middags om twaalf uuren, compareerden voor mij, mr. Jacob Nicolaas van Eck, maire van Arnhem, departement van den Boven-IJssel, waarnemende de functiën van publiek ambtenaar van den burgerlijken stand, Hendrik Kampschreur, oud zestig jaren, dagloner, en Willem Jansen, oud agtenveertig jaren, dagloner, beide wonende onder deze mairie op de Molenkamp, dewelke verklaarden dat Hannes Kampschreur, zoon van eerste comparant en Hanna Mientjes, op den seventiende november agttienhonderd en elf des namiddags om vijf uuren ten huize van eerste comparant in den ouderdom van vijf en een half jaren is overleden. Volgens deze verklaring heb ik den tegenswoordige acte opgemaakt, die na voorlezing door tweede comparant (hebbende eerste comparant verklaard niet te kunnen schrijven), benevens mij is getekend.

J. N. van Eck, Willem JansenARNHEM BSO 1819-185-188 BLOK O 1819-24 IM 51


No. 185. Op heden den drieëntwintigste augustus achttienhonderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerde voor ons, mr. Derk Gaijmans, president, burgemeester van Arnhem, provincie Gelderland, ambtenaar van den burgerlijken staat, Evert Lohman, oud achtentwintig jaren, verwer, en Hendrik Daalman, oud zevenentwintig jaren, schoenmaker, wonende beide in de Kerkstraat, welke ons hebben verklaard, dat Gradus Lohman, verwer, weduwnaar van Everdiena Buuk, vader van eerste comparant, den tweeëntwintigste dezer des nachts omstreeks half een uren ten huise van eerste comparant in den ouderdom van omstreeks negenenzestig jaren is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten, benevens ons is getekend.

D. Gaijmans, Ev. Lohman, H. Daalman

No. 186. Op heden den drieëntwintigste augustus achttienhonderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerde voor ons, mr. Derk Gaijmans, president, burgemeester van Arnhem, provincie Gelderland, ambtenaar van den burgerlijken staat, Jan Loos, oud drieëndertig jaren, koetsier en Jan van Maanen, oud achtentwintig jaren, daghuurder, wonende onder deze gemeente buiten de Velperpoort, welke ons hebben verklaard, dat Martinus, zoon van eerste comparant en van Maria Nort den tweeëntwintigste dezer des morgens om vijf uren ten huise zijner ouders in den ouderdom van tien dagen is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten, benevens ons is getekend.

D. Gaijmans, Jan Loos, Jan van Maanen

No. 187. Op heden den vierentwintigste augustus achttienhonderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerde voor ons, mr. Derk Gaijmans, president, burgemeester van Arnhem, provincie Gelderland, ambtenaar van den burgerlijken staat, Arnoldus Mientjes, oud vijfenzestig jaren, daghuurder, en Jan Versteeg, oud achtentwintig jaren, fuselier bij de Nationale Militie, wonende beide aan den Oude Kraan, welke ons hebben verklaard, dat Jan Mientjes, arbeider, gehuwd met Johanna Beijer, den drieëntwintigste dezer des namiddags tusschen twee en drie uren ten huize van eerste comparant in den ouderdom van zevenentwintig jaren is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons is getekend, hebbende comparanten verklaard niet te kunnen schrijven.

D. Gaijmans

No. 188. Op heden den vijfentwintigste augustus achttienhonderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerde voor ons, mr. Derk Gaijmans, president, burgemeester van Arnhem, provincie Gelderland, ambtenaar van den burgerlijken staat, Nicolaas Veegers, oud achtentwintig jaren, zadelmaker, en Jan Schouten, oud veertig jaren, daghuurder, wonende beide bij de Koornmarkt, welke ons hebben verklaard, dat Bernardus, zoon van eerste comparant en van Hendrina Baltus den vierentwintigste dezer des avonds tusschen zeven en acht uren ten huise zijner ouders in den ouderdom van acht dagen is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparanten benevens ons is getekend.

D. Gaijmans, N. Veegers, J. Schouten


ARNHEM BSO 1811-1-2 BLOK O 1811-12 IM 2